Bảng giá biến tần ABB 2019

Bảng giá biến tần ABB 2019

Bảng giá biến tần ABB 2019

Biến tần công suất nhỏ ACS150 SERIES

– Công suất 220V/0.37 – 2.2KW, 380V/0.37 – 2.2KW

– Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

– IP20, NEMA 1 ( Tùy chọn ); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98

– Tương thích công cụ lập trình Flashdrop

– Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Màn hình điều khiển, Biến trở điều khiển tốc độ, Bo mạch phủ (Coated boards)

– 5 đầu vào số ( DI ) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0 -10kHz), 1 đầu vào tương tự (AI), 1 đầu ra Relay (1NO + 1NC)

– Ứng dụng : Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, bơm, quạt . . .

Bảng giá biến tần ABB 2019 ACS150 SERIES 1 PHASE 200 – 230VAC

Mã hang                                  Công suất kw              hp                    Đơn giá

ACS150-01E-04A7-2              0,75KW                       1                      226.80

ACS150-01E-06A7-2              1,1KW                         1,5                   291.00

ACS150-01E-07A5-2              1,5KW                         2                      306.00

ACS150-01E-09A8-2              2,2KW                         3                      346.80

Bảng giá biến tần ABB 2019 ACS150 SERIES 3 PHASE 200 – 230VAC

ACS150-03E-04A7-2              0,75KW                       1                      299.60

ACS150-03E-06A7-2              1,1KW                         1,5                   351.00

ACS150-03E-07A5-2              1,5KW                         2                      383.00

ACS150-03E-09A8-2 2,          2KW                            3                      432.00

Bảng giá biến tần ABB 2019 ACS150 SERIES 3 PHASE 380 – 440VAC

ACS150-03E-02A4-4              0,75KW                       1                      248.00

ACS150-03E-03A3-4              1,1KW                         1,5                   284.00

ACS150-03E-04A1-4              1,5KW                         2                      336.00

ACS150-03E-05A6-4              2,2KW                         3                      362.00

ACS150-03E-07A3-4              3KW                            4                      408.00

ACS150-03E-08A8-4              4KW                            5                      465.00

Biến tần chế tạo máy ACS355 SERIES

– Công suất 220V/0.37 – 11KW, 380V/0.37 – 22KW
– Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha
– IP20, NEMA 1 ( Tùy chọn ); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98
– Tương thích công cụ lập trình Flashdrop, Lập trình khối logic tuần tự
– Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm, Màn hình điều khiển, Biến trở điều
khiển tốc độ, Bo mạch phủ (Coated boards)
– 5 đầu vào số ( DI ) bao gồm 1 đầu vào xung (Pulse train 0 -16kHz), 2 đầu vào tương
tự (AI), 1 đầu ra Relay (1NO+1NC), 1 đầu ra Transistor (10-16kHz), 1 đầu ra tương tự AO
– Bảo vệ biến tần khi đấu nhầm cáp motor, cáp điều khiển.

– Ứng dụng : Chế tạo máy In, máy dệt, Máy đóng gói, băng tải, cửa tự động, bơm, quạt . . .

Bảng giá biến tần ABB 2019 ACS355 SERIES 3 PHASE 200 – 230VAC

Mã hàng                                  Công suất kw              hp                    Đơn giá

ACS355-03E-04A7-2              0,75KW                       1                      296.00

ACS355-03E-06A7-2              1,1KW                         1,5                   345.00

ACS355-03E-07A5-2              1,5KW                         2                      376.00

ACS355-03E-09A8-2              2,2KW                         3                      426.00

ACS355-03E-13A3-2              3KW                            4                      458.00

ACS355-03E-17A6-2              4KW                            5                      488.00

ACS355-03E-24A4-2              5,5KW                         7,5                   675.00

ACS355-03E-31A0-2              7,5KW                         10                    896.00

ACS355-03E-46A2-2              11KW                         15                    1,168.00

ACS-CP-C                                                                                          54.00

Bảng giá biến tần ABB 2019 ACS355 SERIES 3 PHASE 380 – 440VAC

ACS355-03E-02A4-4              0,75KW                       1                      255.00

ACS355-03E-03A3-4              1,1KW                         1,5                   293.00

ACS355-03E-04A1-4              1,5KW                         2                      326.00

ACS355-03E-05A6-4              2,2KW                         3                      356.00

ACS355-03E-07A3-4              3KW                            4                      396.00

ACS355-03E-08A8-4              4KW                            5                      458.00

ACS355-03E-12A5-4              5,5KW                         7,5                   553.00

ACS355-03E-15A6-4              7,5KW                         10                   658.00

ACS355-03E-23A1-4              11KW                         15                    818.00

ACS355-03E-31A0-4              15KW                         20                    1,066.00

ACS355-03E-38A0-4              18,5KW                       25                    1,245.00

ACS355-03E-44A0-4              22KW                         30                    1,523.00

ACS-CP-C                                                                                          54.00

Bảng giá biến tần ABB 2019 BIẾN TẦN TIÊU CHUẨN ACS550 SERIES

– Công suất 0.75 – 355KW

– Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

– IP21, IP54 ( Tùy chọn ); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98

– Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm lên tới 11kw, Màn hình điều khiển, Bo mạch phủ(Coated boards)

– 6 đầu vào số ( DI ) , 2 đầu vào tương tự (AI), 3 đầu ra Relay (1NO + 1NC), 2 đầu ra tương tự (AO)

– Tích hợp sẵn 2 mạch vòng PID độc lập, tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS485/Modbus

– Chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì.

– Ứng dụng : Các tải momen không đổi hoặc các tải momen thay đổi như băng tải, bơm, quạt

ACS550 SERIES – 3 PHASE 380 – 440VAC

ACS550-01-03A3-4                            1,1KW                         1,5                   456.00

ACS550-01-04A1-4                            1,5KW                         2                      546.00

ACS550-01-05A4-4                            2,2KW                         3                      579.00

ACS550-01-06A9-4                            3KW                            4                      633.00

ACS550-01-08A8-4                            4KW                            5                      728.00

ACS550-01-012A-4                            5,5KW                         7,5                   860.00

ACS550-01-015A-4                            7,5KW                         10                    982.00

ACS550-01-023A-4                            11KW                          15                    1,192.00

ACS550-01-031A-4                            15KW                          20                    1,502.00

ACS550-01-038A-4                            18,5KW                       25                   1,753.00

ACS550-01-045A-4                            22KW                          30                    2,075.00

ACS550-01-059A-4                            30KW                          40                    2,353.00

ACS550-01-072A-4                            37KW                          50                    2,876.00

ACS550-01-087A-4                            45KW                          75                    3,446.00

ACS550-01-125A-4                            55KW                          100                  4,386.00

ACS550-01-157A-4                            75KW                          125                  4,606.00

ACS550-01-180A-4                            90KW                          150                  6,679.00

ACS550-01-195A-4                            110KW                        150                  7,586.00

ACS550-01-246A-4                            132KW                        200                  9,619.00

ACS-CP-C                                                                                                      54.00

ACS-CP-D                                                                                                      126.00

Bảng giá biến tần ABB 2019 BIẾN TẦN TIÊU CHUẨN ACS580 SERIES

– Công suất 0.75 – 500KW

– Dùng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha

– IP21, IP54 ( Tùy chọn ); Tần số ra 0-500Hz; Hệ số công suất 0.98

– Tích hợp bộ lọc EMC, Bộ điều khiển phanh hãm lên tới 22kw, Màn hình điều khiển, Bo mạch phủ (Coated boards)

– 6 đầu vào số ( DI ) , 2 đầu vào tương tự (AI), 3 đầu ra Relay (1NO + 1NC), 2 đầu ra tương tự (AO)

– Điều khiển Scalar and vector control

– Chức năng hỗ trợ khởi động, hỗ trợ bảo trì.

– Ứng dụng : Các tải momen không đổi hoặc các tải momen thay đổi như băng tải, bơm, quạt

ACS580 SERIES – 3 PHASE 380 – 440VAC

ACS580-01-02A6-4                0,75KW                       1                      502.00

ACS580-01-03A3-4                1,1KW                         1,5                   520.00

ACS580-01-04A0-4                1,5KW                         2                     601.00

ACS580-01-05A6-4                2,2KW                         3                      642.00

ACS580-01-07A2-4                3KW                            3                      698.00

ACS580-01-09A4-4                4KW                            5                      792.00

ACS580-01-12A6-4                5,5KW                         7,5                   924.00

ACS580-01-017A-4                7,5KW                         10                    1,046.00

ACS580-01-025A-4                11KW                          15                    1,256.00

ACS580-01-032A-4                15KW                          20                    1,566.00

ACS580-01-038A-4                18,5KW                       25                    1,816.00

ACS580-01-045A-4                22KW                         30                    2,148.00

ACS580-01-062A-4                30KW                          40                    2,429.00

ACS580-01-073A-4                37KW                          50                    2,806.00

ACS580-01-088A-4                45KW                          60                    3,229.00

ACS580-01-106A-4                55KW                          75                    4,323.00

ACS580-01-145A-4                75KW                          100                  4,541.00

ACS580-01-169A-4                90KW                          125                  5,859.00

ACS580-01-206A-4                110KW                        150                  7,460.00

ACS580-01-246A-4                132KW                        200                  8,425.00

ACS580-01-293A-4                160KW                        200 (*)

ACS580-01-363A-4                200KW                        300 (*)

ACS580-01-430A-4                250KW                        350 (*)

ACS-AP-S Keypad (*)

Bảng giá biến tần ABB 2019 BIẾN TẦN CÔNG NGHIỆP ACS880 SERIES

– Power 0.75 – 500KW

– Built in choke

– Built in BRAKE Chopper up to 61A

– Assistant Operator Panel with Bluetooth

– Embedded ModBus

– DTC Control

– Safe Torque OFF ( STO )

ACS880 SERIES – 3 PHASE 380 – 440VAC

ACS880-01-02A4-3                           0,75KW                       2.4 (*)

ACS880-01-03A3-3                            1,1KW                         3.3 (*)

ACS880-01-04A0-3                            1,5KW                         4 (*)

ACS880-01-05A6-3                            2,2KW                         5.6 (*)

ACS880-01-07A2-3                            3KW                            8 (*)

ACS880-01-09A4-3                            4KW                            10 (*)

ACS880-01-12A6-3                            5,5KW                         12.9 (*)

ACS880-01-017A-3                            7,5KW                         17 (*)

ACS880-01-025A-3                            11KW                          25 (*)

ACS880-01-032A-3                            15KW                          32 (*)

ACS880-01-038A-3                            18,5KW                       38 (*)

ACS880-01-045A-3                            22KW                          45 (*)

ACS880-01-061A-3                            30KW                          61 (*)

ACS880-01-072A-3                            37KW                          72 (*)

ACS880-01-087A-3                            45KW                          87 (*)

ACS880-01-105A-3                            55KW                          105 (*)

ACS880-01-145A-3                            75KW                          145 (*)

ACS880-01-169A-3                            90KW                          169 (*)

ACS880-01-206A-3                            110KW                        206 (*)

ACS880-01-246A-3                            132KW                        246 (*)

ACS880-01-293A-3                            160KW                        293 (*)

ACS880-01-363A-3                            200KW                        363 (*)

ACS880-01-430A-3                            250KW                        430 (*)

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty Cổ Phần Cơ Điện Asia luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo