Hiển thị một kết quả duy nhất

HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ GEM (Grouding Enhancing Material) là vật liệu sử dụng ở các nơi mà đất có tính dẫn điện xấu như là đất đá, đất đồi và đất cát. GEM cũng là một giải pháp trong tình huống khi mà cọc nối đất không thể đóng sâu hay ở các vùng đất có diện tích giới hạn gây khó khăn trong việc thực hiện hệ thống đất theo các phương pháp cũ.

Hóa chất giảm điện trở đất

Hóa chất giảm điện trở đất Ấn Độ

Hóa chất giảm điện trở đất

Hóa chất giảm điện trở đất GEM E12

Hóa chất giảm điện trở đất

Vật liệu giảm điện trở đất GEM 25A

Contact Me on Zalo