Bảng giá biến tần Fuji 2020

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN FUJI 2020

Bảng giá biến tần Fuji 2020

Bảng giá biến tần Fuji 2020 FRENIC-MINI SERIES

 • Ngõ ra tần số: 0.1-400Hz;
 • Dãy công suất: 0.1-3.7kW;
 • Momen khởi động: 150% hoặc lớn hơn;
 • Dễ dàng cài đặt tần số bằng biến trở có sẵn trên biến tần;
 • Mức chịu đựng quá tải: 150% – 1 phút, 200% – 0.5 giây;
 • Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp;
 • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID;
 • Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi;
 • Tính năng dễ d{ng cho việc bảo trì;
 • Tích hợp cổng giao tiếp RS-485;
 • Chức năng điều khiển động cơ không đồng bộ (PMSM);
 • Kết nối với màn hình rời thông qua cổng RS-485.

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

Bảng giá biến tần Fuji 2019

FRN0001C2S-7A                               0.1                               0.3                               (*)

FRN0002C2S-7A                               0.2                               0.57                             (*)

FRN0004C2S-7A                               0.4                               1.3                               5,065,000

FRN0006C2S-7A                               0.75                             2.0                               5,680,000

FRN0010C2S-7A                               1.5                               3.5                               6,680,000

FRN0012C2S-7A                               2.2                               4.5                               7,680,000

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Bảng giá biến tần Fuji 2020

FRN0002C2S-4A                               0.4                              1.3                               (*)

FRN0004C2S-4A                               0.75                             2.3                               7,260,000

FRN0005C2S-4A                               1.5                               3.2                               7,900,000

FRN0007C2S-4A                               2.2                               4.8                               8,680,000

FRN0011C2S-4A                               3.7                               8.0                               11,030,000

FRN0013C2S-4A                               5.5                               9.9                               13,800,000

FRN0018C2S-4A                               7.5                               13.0                             14,860,000

FRN0024C2S-4A                               11                                18.0 (*)

FRN0030C2S-4A                               15                                22.0 (*)

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

FRN0001C2S-2A                               0.1                               0.3                               (*)

FRN0002C2S-2A                               0.2                               0.57                             (*)

FRN0004C2S-2A                               0.4                              1.3                               (*)

FRN0006C2S-2A                               0.75                             2.0                               (*)

FRN0010C2S-2A                               1.5                               3.5                               (*)

FRN0012C2S-2A                               2.2                               4.5                               (*)

FRN0020C2S-2A                               3.7                               7.2                               (*)

FRN0025C2S-2A                               5.5                               9.5                               (*)

FRN0033C2S-2A                               7.5                               12.0                             (*)

FRN0047C2S-2A                               11                                17.0                             (*)

FRN0060C2S-2A                               15                                22.0                             (*)

Bảng giá biến tần Fuji 2020 FRENIC ACE

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

 • Ngõ ta tần số: 0.1-120/500Hz;
 • Dãy công suất: 0.1-630kW;
 • Mức chịu đựng quá tải:150%-1 phút, 200%-0.5 giây(HHD);
 • Có thể th|o rời Keypad cho việc điều khiển từ xa;
 • Thích hợp cho nhiều ứng dụng (tải nhẹ -> tải nặng), tời nặng…;
 • Chức năng điều khiển động cơ không đồng bộ (PMSM);
 • Giá thành cạnh tranh.

Bảng giá biến tần Fuji 2020

Mã hàng                                  ND                   HD                   HND                HHD                Đơn giá

FRN0002E2S-4GB                 0.75                 0.75                 0.75                 0.4                   (*)

FRN0004E2S-4GB                 1.5                   1.1                   1.1                   0.75                 (*)

FRN0006E2S-4GB                 2.2                   2.2                   2.2                   1.5                   (*)

FRN0007E2S-4GB                 3                      3                      3                      2.2                   (*)

FRN0012E2S-4GB                 5.5                   5.5                   5.5                   3.7                   (*)

FRN0022E2S-4GB                 11                    7.5                   7.5                   5.5                   19,933,000

FRN0029E2S-4GB                 15                    11                    11                    7.5                   22,868,000

FRN0037E2S-4GB                 18.5                 15                    15                    11                    27,186,000

FRN0044E2S-4GB                 22                    18.5                 18.5                 15                    33,220,000

FRN0059E2S-4GB                 30                    22                    22                    18.5                 40,950,000

FRN0072E2S-4GB                 37                    30                    30                    22                    53,162,000

FRN0085E2S-4GB                 45                    37                    37                    30                    67,186,000

FRN0105E2S-4GB                 55                    45                    45                    37                    86,480,000

FRN0139E2S-4GB                 75                    55                    55                    45                    93,980,000

FRN0168E2S-4GB                 90                    75                    75                    55                    132,060,000

FRN0203E2S-4GB                 110                  90                    90                    75                    148,980,000

FRN0240E2S-4GB                 132                  110                  110                  90                    186,190,000

FRN0290E2S-4GB                 160                  132                  132                  110                  216,610,000

FRN0361E2S-4GB                 200                  160                  160                  132                  259,800,000

FRN0415E2S-4GB                 220                  200                  200                  160                  293,280,000

FRN0520E2S-4GB                 280                  220                  220                  200                  (*)

FRN0590E2S-4GB                 315                  250                  280                  220                  (*)

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

ND HD HND HHD

FRN0030E2S-2GB                 7.5                   5.5                   (*)

FRN0040E2S-2GB                 11                    7.5                  (*)

FRN0056E2S-2GB                 15                    11                    (*)

FRN0069E2S-2GB                 18.5                 15                    (*)

ND: (Normal duty) – tải nhẹ (Bơm, Quạt), khả năng qu| tải 120%/1phút, nhiệt độ môi trường max. 40°

HD: (Heavy duty) – tải nặng, khả năng qu| tải 150%/1phút, nhiệt độ môi trường max. 40°

HND: (High carrier frequency normal duty) – tải nhẹ (Bơm, Quạt), 150%/1phút- 200%/0.5s, NDMT max. 50°

HHD: (High carrier frequency heavy duty) – tải nặng, 150%/1phút- 200%/0.5s, NDMT max. 50°

Bảng giá biến tần Fuji 2020 FRENIC-MULTI SERIES

 • Ngõ ra tần số: 0.1-400Hz;
 • Dãy công suất: 0.1-15kW;
 • Mức chịu đựng quá tải: 150%-1 phút, 200%-0.5 giây;
 • Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp;
 • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID;
 • Có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa;
 • Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi;
 • CPU 60 Mhz;
 • Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ.

Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

FRN0.1E1S-7A                       0.1                   0.3                   6,788,000

FRN0.2E1S-7A                       0.2                   0.57                 7,875,000

FRN0.4E1S-7A                       0.4                  1.1                   8,199,000

FRN0.75E1S-7A                     0.75                1.9                   9,208,000

FRN1.5E1S-7A                       1.5                   3.0                   10,186,000

FRN2.2E1S-7A                       2.2                   4.1                   12,135,000

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz

FRN0.4E1S-4A                       0.4                   1.1                   9,471,000

FRN0.75E1S-4A                     0.75                 1.9                   10,042,000

FRN1.5E1S-4A                       1.5                   2.8                   11,448,000

FRN2.2E1S-4A                       2.2                   4.1                   12,765,000

FRN3.7E1S-4A                       3.7                   6.8                   15,533,000

FRN5.5E1S-4A                       5.5                   9.9                   19,357,000

FRN7.5E1S-4A                       7.5                   13.0                 21,034,000

FRN11E1S-4A                        11                    18.0                 28,280,000

FRN15E1S-4A                        15                    22.0                 33,136,000

Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz

FRN0.2E1S-2A                       0.2                   0.57                 6,855,000

FRN0.4E1S-2A                       0.4                  1.1                   7,595,000

FRN0.75E1S-2A                     0.75                1.9                   8,334,000

FRN1.5E1S-2A                       1.5                   3.0                   10,754,000

FRN2.2E1S-2A                       2.2                   4.1                  11,627,000

FRN3.7E1S-2A                       3.7                   6.4                   13,612,000

FRN5.5E1S-2A                       5.5                   9.5                  19,772,000

FRN7.5E1S-2A                       7.5                   12.0                 22,113,000

FRN11E1S-2A                        11                    17.0                 31,061,000

FRN15E1S-2A                        15                    22.0                 37,199,000

Các sản phẩm phân phối kinh doanh :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty chúng tôi luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo