Công Ty Tnhh Nippon Kouatsu Electric Việt Nam

Công Ty Tnhh Nippon Kouatsu Electric Việt Nam

Giới thiệu Công Ty Tnhh Nippon Kouatsu Electric Việt Nam

Công ty TNHH Nippon Kouatsu Electric Việt Nam (NKEVN) được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, đi vào sản xuất thiết bị máy móc phân phối điện và linh kiện thiết bị máy móc phân phối điện dành cho Nhật Bản từ năm 2008 với vai trò là Cơ sở sản xuất tại Việt Nam của Công ty TNHH Nippon Kouatsu Electric chuyên cung cấp các thiết bị & hệ thống phân phối truyền tải điện đến các khách hàng bắt đầu là các công ty điện lực trong suốt 60 năm tại lĩnh vực điện lực & năng lượng, cho đến khách hàng trong lĩnh vực đường sắt, công nghiệp sản xuất nói chung & các khách hàng nước ngoài.

Chất lượng yêu cầu đối với thiết bị máy móc phân phối điện và linh kiện thiết bị máy móc phân phối điện tại Nhật Bản là đòi hỏi phải chịu được môi trường thiên nhiên khắc nghiệt từ Tỉnh Hokkaido đến tỉnh Okinawa của Nhật Bản, và phải đảm bảo độ bền trên 20 năm. Phát huy năng lực kỹ thuật cao trong việc chế tạo các linh kiện thiết bị máy móc phân phối điện, Công ty chúng tôi có tiến hành cả gia công linh kiện kim loại như Đột dập chính xác, mạ bạc, mạ thiếc …. NKEVN đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng Quốc Tế và tiêu chuẩn môi trường Quốc tế để thực hiện tại Việt Nam việc sản xuất chất lượng cao mà Công ty đã tạo dựng được bên Nhật Bản.

Lắp đặt biến tần Yaskawa

Biến tần Yaskawa A1000

CIMR-AT4A0002CIMR-AT4A0004CIMR-AT4A0005CIMR-AT4A0007CIMR-AT4A0009CIMR-AT4A0011
CIMR-AT4A0023CIMR-AT4A0031CIMR-AT4A0038CIMR-AT4A0044CIMR-AT4A0058CIMR-AT4A0072
CIMR-AT4A0088CIMR-AT4A0103CIMR-AT4A0139CIMR-AT4A0165CIMR-AT4A0208CIMR-AT4A0250
CIMR-AT4A0296CIMR-AT4A0362CIMR-AT4A0414CIMR-AT4A0515CIMR-AT4A0675CIMR-AT4A0930
CIMR-AT4A1200     

Biến tần Yaskawa E1000

CIMR-ET4A0002CIMR-ET4A0004CIMR-ET4A0005CIMR-ET4A0007CIMR-ET4A0009CIMR-ET4A0011
CIMR-ET4A0023CIMR-ET4A0031CIMR-ET4A0038CIMR-ET4A0044CIMR-ET4A0058CIMR-ET4A0072
CIMR-ET4A0088CIMR-ET4A0103CIMR-ET4A0139CIMR-ET4A0165CIMR-ET4A0208CIMR-ET4A0250
CIMR-ET4A0296CIMR-ET4A0362CIMR-ET4A0414CIMR-ET4A0515CIMR-ET4A0675CIMR-ET4A0930
CIMR-ET4A1200     

Biến tần Yaskawa GA700

CIPR-GA70T4002CIPR-GA70T4004CIPR-GA70T4005CIPR-GA70T4007CIPR-GA70T4009CIPR-GA70T4012
CIPR-GA70T4018CIPR-GA70T4023CIPR-GA70T4031CIPR-GA70T4038CIPR-GA70T4044CIPR-GA70T4060
CIPR-GA70T4075CIPR-GA70T4089CIPR-GA70T4103CIPR-GA70T4140CIPR-GA70T4160CIPR-GA70T4208
CIPR-GA70T4205CIPR-GA70T4296CIPR-GA70T4371CIPR-GA70T4389CIPR-GA70T4453CIPR-GA70T4568
CIPR-GA70T4675CIPR-GA70T4726CIPR-GA70T4810CIPR-GA70T4930CIPR-GA70T4H12 
CIPR-GA70T2002CIPR-GA70T2004CIPR-GA70T2006CIPR-GA70T2008CIPR-GA70T2012CIPR-GA70T2021
CIPR-GA70T2030CIPR-GA70T2042CIPR-GA70T2056CIPR-GA70T2070CIPR-GA70T2082CIPR-GA70T2110
CIPR-GA70T2138CIPR-GA70T2169CIPR-GA70T2211CIPR-GA70T2257CIPR-GA70T2313CIPR-GA70T2360
CIPR-GA70T2415     

Biến tần Yaskawa V1000

CIMR-VT2A0003CIMR-VT2A0006CIMR-VT2A0010CIMR-VT2A0012CIMR-VT2A0018CIMR-VT2A0018
CIMR-VT4A0002CIMR-VT4A0004CIMR-VT4A0005CIMR-VT4A0007CIMR-VT4A0009CIMR-VT4A0011
CIMR-VT4A0015CIMR-VT4A0018CIMR-VT4A0023CIMR-VT4A0031  

Biến tần Yaskawa J1000

CIMR-JTBA0001BAACIMR-JTBA0002BAACIMR-JTBA0003BAACIMR-JTBA0006BAACIMR-JTBA0010BAACIMR-JT2A0020BAA
CIMR-JT2A0001BAACIMR-JT2A0002BAACIMR-JT2A0004BAACIMR-JT2A0006BAACIMR-JT2A0010BAACIMR-JT2A0012BAA
CIMR-JT4A0001BAACIMR-JT4A0002BAACIMR-JT4A0005BAACIMR-JT4A0007BAACIMR-JT4A009BAACIMR-JT4A0011BAA

Biến tần Yaskawa U1000

CIMR-UT2A0028CIMR-UT2A0042CIMR-UT2A0054CIMR-UT2A0028CIMR-UT2A0068CIMR-UT2A0081
CIMR-UT2A0104CIMR-UT2A0130CIMR-UT2A0154CIMR-UT2A0192CIMR-UT2A0248 
CIMR-UT4A0011CIMR-UT4A0014CIMR-UT4A0027CIMR-UT4A0034CIMR-UT4A0040CIMR-UT4A0052
CIMR-UT4A0065CIMR-UT4A0077CIMR-UT4A0096CIMR-UT4A0124CIMR-UT4A0156CIMR-UT4A0180
CIMR-UT4A0216CIMR-UT4A0240CIMR-UT4A0302CIMR-UT4A0361CIMR-UT4A0414CIMR-UT4A0477
CIMR-UT4A0590     

Biến tần Yaskawa H1000

CIMR-HB4A0003CIMR-HB4A0005CIMR-HB4A0006CIMR-HB4A0009CIMR-HB4A0015CIMR-HB4A0018
CIMR-HB4A0024CIMR-HB4A0031CIMR-HB4A0039CIMR-HB4A0045CIMR-HB4A0060CIMR-HB4A0075
CIMR-HB4A0091CIMR-HB4A0112CIMR-HB4A0150CIMR-HB4A0180CIMR-HB4A0216CIMR-HB4A0260
CIMR-HB4A0304CIMR-HB4A0370CIMR-HB4A0450CIMR-HB4A0515CIMR-HB4A0605 

Biến tần Yaskawka L1000

CIMR-LT2A0008CIMR-LT2A0011CIMR-LT2A0018CIMR-LT2A0025CIMR-LT2A0033CIMR-LT4A0060
CIMR-LT4A0015CIMR-LT4A0018CIMR-LT4A0024CIMR-LT4A0031CIMR-LT4A0039CIMR-LT4A0045

Copyright 2020 © thitruongdien.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo